Nya fönster och fönsterfoder pryder denna villa från 1930-talet.

Ett finsnickeri i Vänersborg med inriktning mot byggnadsvård

Allmogeträ i Restad är ett finsnickeri som specialiserar sig på nytillverkning av reservdelar till gamla hus men också till nybyggnationer i gammal stil. Genom kundens önskemål och vår kunskap kan vi komma fram till lösningar som passar just ert hus.

På hemsidan hittar ni information om oss och vilka produkter vi erbjuder samt referenser från tidigare projekt.

Nytillverkning efter orginal

Vi hjälper till att återställa era hus till orginal av specialtillverkade snickerier med tidstypiska profiler.
Vi tillverkar bl.a. list/foder/socklar enligt förlagor från 1850-talet och framåt, fönster helt i trä, staket och utsmyckningar till verandan eller balkongen.
 

Gamla hantverksmetoder

Genom att kombinera kunskap från förr med nutidens verktyg kan hantverkstraditioner leva vidare och produkter av hög kvalitet skapas.

Vi använder oss av kunskapen som trähantverkare hade för ett sekel sedan för att uppnå högsta kvalitet i våra produkter. Deras verk sitter kvar på byggnader än idag och det planerar vi att våra också gör om 100 år.